หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จ.สมุทรสงคราม ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๓.๓๐ น. หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จ.สมุทรสงคราม ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผวจ.เป็นประธาน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในการนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ร่วมกัน ปฎิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ บริการแจกน้ำดื่มให้แก่ประชาชนตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นพิธีการ