สรจ.สมุทรสงคราม นำหน่วยบริการประชาชนร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

                        วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยบริการประชาชนเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รอง ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ที่ ๕ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หน่วยบริการมีกิจกรรมการให้คำแนะนำบริการของกระทรวงแรงงาน แนะนำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น smart labour การรับปรึกษาปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียน มีผู้มารับบริการ  ๓๗  คน