สาร พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการทระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560