โรงพยาบาลอัมพวา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

      ด้วยโรงพยาบาลอัมพวา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

     - ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

รายละเอียดประกาศ ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
201705091115.pdf54.68 KB