คู่มือสำนักงาน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ไฟล์แนบขนาด
rwmelmkhuumuuecchanghwad_61_0.pdf3.72 MB