Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

วีดิทัศน์กระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พาชมการทำงานของยุวแรงงาน ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน

เปิดสอบงานราชการ

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด