สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

 

       

วีดิทัศน์กระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย

เปิดสอบงานราชการ

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด